Nieuws

Wet op de privacy


Laatst bijgewerkt op: 10 juni 2018 11:12.

Op 25 mei is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) van kracht geworden.

Wet op de privacy

Op 25 mei is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) van kracht geworden.

Als zijnde Stichting Accrete hebben wij samen met ons administratiekantoor, Akorda, een start gemaakt om aan de voorwaarden van de AVG te voldoen.

Voor onderwijs en kinderopvang betekent dit dat wij alleen persoonsgegevens mogen verwerken die voor de wettelijke taken noodzakelijk zijn. Het betekent in de praktijk dat wij alleen samenwerken met partijen die werken met verwerkers-overeenkomsten die voldoen aan de wet. De persoonsgegevens zijn daardoor beter beschermd. Veel bedrijven hebben de afgelopen weken hun best gedaan om deze overeenkomsten op tijd klaar te krijgen. Ook wij, als kindcentra, zullen met u als ouder meer afspraken moeten maken over de privacy. Enerzijds lastig, omdat we minder makkelijk gebruik kunnen maken van bijv. leuke foto’s in de nieuwsbrieven of de schoolgids, anderzijds is het goed dat we ons steeds meer bewust worden van onze eigen privacy en hoe wij daar mee om willen gaan.

Voor het gebruik van foto’s en video’s bijvoorbeeld zullen wij u als ouders jaarlijks op papier, inclusief handtekening, toestemming moeten vragen.

Veel van wat wij moeten doen wordt door gezamenlijke organisaties, zoals de PO-raad, opgepakt en met protocollen/voorbeelddocumenten neergelegd bij de besturen. We zullen u stapsgewijs informeren over de veranderingen op dit gebied.

Accrete biedt uitgebreide informatie
op het gebied van media & ICT!